Axence nVision® zapewnia bezpieczeństwo i efektywność Twojej organizacji

Poznaj 6 kompletnych modułów, które rozwiążą Twoje problemy i zwiększą bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

NETWORK

Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci
oraz kiedy chcesz mieć informację o potencjalnych awariach w sieci.

INVENTORY

Gdy potrzebujesz pełnej listy zainstalowanego oprogramowania, zarządzania licencjami, ewidencji środków trwałych oraz automatyzacji inwentaryzacji komputerów.

USERS

Gdy potrzebujesz monitorować urządzenia pojawiające się i działające w Twojej sieci
oraz kiedy chcesz mieć informację o potencjalnych awariach w sieci.

SMARTTIME

Gdy zależy Ci na zidentyfikowaniu aktywności pracowników i zespołów, które pochłaniają najwięcej czasu i chcesz zoptymalizować efektywność pracy w kluczowych
obszarach.

HELPDESK

Gdy potrzebujesz zarządzać zgłoszeniami pracowników i odpowiadać na nie w łatwy
sposób oraz chcesz szybko udzielać im zdalnej pomocy

DATAGUARD

Gdy chcesz zwiększyć poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji poprzez ochronę
danych przed wyniesieniem i zainfekowaniem sieci z pendrive’ów oraz kiedy chcesz
definiować polityki bezpieczeństwa dla podłączanych nośników.


MODUŁ NETWORK | DARMOWY

Moduł, który zapewnia pełny monitoring sieci i informuje o nadchodzących awariach. 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń
 • lepsza wydajność procesów biznesowych dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów
 • zawsze aktualne dane o wydajności serwera

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • Skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP.
 • Interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne.
 • Jednoczesna praca wielu administratorów, zarządzanie uprawnieniami, dzienniki dostępu.
 • Serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.).
 • Liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • Działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń.
 • Obsługa pułapek SNMP.
 • Routery i switche: mapowanie portów.
 • Obsługa komunikatów syslog.
 • Alarmy zdarzenie – akcja.
 • Powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart komputera itp.).
 • Raporty (dla urządzenia, oddziału, wybranej mapy lub całej sieci).
 • Liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne).
 • Kompilator plików MIB

74% polskich przedsiębiorstw i organizacji uznaje monitorowanie sieci komputerowej za ważne i posiada narzędzia służące do tego celu.

Władcy Sieci 2019, Raport z ogólnopolskiego badania administratorów IT (raport.axence.net)

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 


MODUŁ INVENTORY

Moduł Inventory to zbiór narzędzi do prowadzenia ewidencji wszystkich zasobów IT, sprzętu wydawanego pracownikom, opisania ich stanu czy prowadzenia karty serwisowej.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • pełna kontrola nad wszystkimi zasobami IT w jednym miejscu, większy komfort pracy
 • optymalizacja wydatków na IT poprzez wskazanie zbędnych licencji (na niewykorzystane oprogramowanie) oraz rzeczywistych potrzeb sprzętowych
 • większe bezpieczeństwo i uniknięcie wysokich kar dzięki identyfikacji użycia nielegalnego oprogramowania

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT
 • szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu
 • widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń
 • jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów
 • Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja zużycia licencji
 • rozliczanie dowolnego typu licencji w tym modelowanie licencji chmurowych
 • rozliczanie licencji według użytkownika, urządzenia, numeru seryjnego lub na podstawie wersji zainstalowanej aplikacji
 • audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • wgląd w licencje przypisane do użytkownika pracującego na wielu urządzeniach
 • zdalny dostęp do managera plików z możliwością usuwania plików użytkownika
 • informacje o wpisach rejestrowych, plikach i archiwach .zip na stacji roboczej
 • szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej
 • zarządzanie instalacjami/dezinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżera pakietów MSI
 • alarmy: instalacja oprogramowania, zmiany dot. sprzętu
 • lista kluczy oprogramowania Microsoft
 • możliwość archiwizacji i porównywania audytów
 • monitorowanie harmonogramu zadań Windows

40% – przedsiębiorstw i instytucji miało lub w dalszym ciągu ma zainstalowany przynajmniej jeden egzemplarz nielegalnego oprogramowania na komputerach pracowniczych.

Władcy Sieci 2019, Raport z ogólnopolskiego badania administratorów IT (raport.axence.net)

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • Jak wygenerować protokół przekazania w Axence nVision?
  Moduł Inventory to jeden z sześciu modułów, który w nasze ręce oddają twórcy oprogramowania Axence nVision. Każdy z modułów odpowiada za całkowicie inny obszar funkcjonalności lecz mają jedną część wspólną…
 • Inventory 2.0 – Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)
  W marcu bieżącego roku, światło dzienne ujrzała najnowsza – mocno zmieniona – wersja jednego z sześciu modułów Axence nVision. Moduł Inventory 2.0, bo o nim mowa, został rozebrany na czynniki pierwsze a…

 


MODUŁ USERS

Moduł Users to funkcjonalność pozwalająca na monitorowanie aktywności użytkowników celem zwiększenia bezpieczeństwa firmowej sieci.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy poprzez możliwość blokowania wskazanych domen WWW przed przypadkowym wejściem, co może skutkować np. pobraniem złośliwego oprogramowania
 • skuteczniejsza polityka bezpieczeństwa dzięki zarządzaniu dostępami, uprawnieniami i funkcjami
 • monitorowania przypisanymi do konkretnego pracownika, a nie do komputera, na którym pracuje
 • minimalizacja zjawiska cyberslackingu i zwiększenie wydajności pracowników

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa
 • dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje
 • rozróżnienie, na którym urządzeniu dana czynność została wykonana
 • blokowanie stron WWW
 • blokowanie uruchamianych aplikacji
 • pełna integracja z Active Directory

 

 • użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie)
 • odwiedzane strony WWW (tytuły i adresy stron, liczba
 • i czas wizyt)
 • audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), koszty wydruków
 • użycie łącza: generowany przez użytkowników ruch sieciowy
 • statyczny zdalny podgląd pulpitu użytkownika (bez dostępu)
 • zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie)
 • monitorowanie wiadomości e-mail (nagłówki) — antyphishing
 • szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności oraz przerwy)

32% wycieków danych spowodowane jest nieuprawnionym, często nieświadomym zachowaniem pracowników

 


MODUŁ SMARTTIME

Moduł Smarttime to mierzenia aktywności zespołów i pracowników w godzinach pracy. Odkrywaj, co przeszkadza w realizacji celów, jakie działania są nieefektywne, a które generują najwięcej korzyści.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • eliminowanie nieefektywnych aktywności pracowników i skrócenie czasu realizacji kluczowych zadań i projektów
 • lepsza komunikacja z zarządem dzięki natychmiastowemu dostępowi do istotnych danych, bez pośrednictwa działu IT
 • błyskawiczny wgląd w statystyki swojej pracy w dowolnie wybranym okresie i wyższa świadomość własnej efektywności
 • identyfikacja najpoważniejszych internetowych rozpraszaczy, które negatywnie wpływają na produktywność pracowników i zespołów

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • wgląd we własne statystyki aktywności w wybranym dniu dostęp do wskaźników aktywności podwładnych i wybranych zespołów dla menadżera
 • weryfikacja czasu pracy spędzonego przed i z dala od komputera
 • lista najpopularniejszych stron i aplikacji wraz z liczbą
 • spędzonych w nich minut
 • wskaźnik czasu poświęconego na pracę produktywną,
 • nieproduktywną i neutralną
 • widok wszystkich aplikacji używanych przez pracownika w wybranym okresie czasu
 • możliwość podziału pracowników na dowolne grupy i mierzenie efektywności dla całych zespołów
 • samodzielne przypisywanie statusów do aktywności – produktywna, nieproduktywna, neutralna
 • dodawanie wyjątków dla poszczególnych grup
 • lista kontaktów pracowników z wbudowaną wyszukiwarką
 • definiowanie progu produktywności i limitu nieproduktywności
 • alerty o przekroczeniu limitu nieproduktywności lub nieosiągnięciu wymaganego progu

 

47% ankietowanych uznaje nadmiar spotkań za największy rozpraszacz w pracy. Odpisywanie na niepotrzebne maile oraz wykonywanie cudzych obowiązków wpływa negatywnie na jakość pracy.

Raport Salary.com 2018

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • SmartTime – nowy moduł w Axence nVision
  SmartTime to najnowszy moduł, który został wprowadzony do uznanej aplikacji Axence nVision w wersji 11. Aplikacja, którą użytkownicy znają w głównej mierze z kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT, tym razem zaskakuje…

 


MODUŁ HELPDESK

Moduł HelpDesk to funkcjonalność pozwalająca na szybkie rozwiązywanie problemów wewnątrz Twojej organizacji.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • redukcja kosztów pomocy technicznej i oszczędność czasu działu IT
 • lepsza komunikacja między administratorami a użytkownikami (grupowo i indywidualnie)
 • ograniczenie liczby kosztownych przestojów i zwiększenie wydajności pracowników
 • zdalna dystrybucja plików, w tym oprogramowania, również na wiele stacji roboczych równocześnie
 • aspekt edukacyjny – budowanie bazy wiedzy dla pracowników

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)
 • komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach
 • zarządzanie widocznością poszczególnych zgłoszeń; definiowanie reguł wskazujących, kto może je przeglądać
 • konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia
 • automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja
 • planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń
 • rozbudowany system raportów
 • powiadomienia i widok zgłoszenia odświeżany w czasie rzeczywistym
 • baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką
 • baza wiedzy z kategoryzacją artykułów i możliwością wstawiania grafik oraz filmów z YouTube
 • przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy
 • wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przydzielania uprawnień oraz przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych
 • komunikaty wysyłane do użytkowników/komputerów z możliwym/obowiązkowym potwierdzeniem odczytu
 • zdalny dostęp do komputerów z możliwością blokady myszy/klawiatury
 • dwukierunkowa wymiana plików
 • zarządzanie procesami Windows z poziomu okna informacji o urządzeniu
 • zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania)
 • procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail

32% wszystkich zdarzeń IT (wydarzeń mających wpływ na zaburzenie optymalnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej) jest związanych z czynnikiem ludzkim, z czego 6% dotyczy błędów konfiguracji, a 26% innych błędów pracowników.

Raport Dimension Data

 

WARTO PRZECZYTAĆ:

 • Axence nVision® 11.9 – HelpDesk na sterydach
  W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej modułowi HelpDesk w związku z najnowszym uaktualnieniem (Axence nVision® 11.9), które właśnie zostało udostępnione użytkownikom programu.

 


MODUŁ DATAGUARD

Moduł Dataguard to funkcjonalność pozwalająca na ochronę danych przed wyciekiem.

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA MODUŁU:

 • ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych
 • oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego na odzyskanie utraconych danych
 • zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych

 

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ MODUŁU:

 • automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa
 • lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci
 • audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na udziałach sieciowych
 • zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów i użytkowników
 • centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników
 • Active Directory
 • integracja bazy użytkowników i grup z Active Directory
 • alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne,
 • operacja na plikach na urządzeniu mobilnym
 • możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)
 • alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”)
 • audyt operacji na plikach w katalogach lokalnych

69% Polaków deklaruje, że bardzo często wykorzystuje prywatne urządzenia mobilne w celach służbowych. Co piąty jest gotów złamać firmową politykę bezpieczeństwa, by to robić.

Raport Fortinet

WARTO PRZECZYTAĆ: