Oprogramowanie Axence nVision®, zostało stworzone z myślą o kluczowych potrzebach administratorów oraz oficerach bezpieczeństwa IT w obszarach tj. monitorowanie sieci i użytkowników, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, zdalna pomoc techniczna oraz ochrona danych przed wyciekiem. Dzięki oprogramowaniu mamy również możliwość wprowadzenia kompleksowej optymalizacji kosztów obsługi infrastruktury informatycznej, niezależnie od jej wielkości.

 

 

Jak wygenerować protokół przekazania w Axence nVision? [28.02.2021]

Monitoruj za darmo wszystkie urządzenia sieciowe w Twojej organizacji [07.02.2021]

Admin Center – nowa funkcjonalność w Axence nVision już dostępna [29.12.2020]

 

KORZYŚCI Z POSIADANIA AXENCE NVISION :

 

Korzyści_Axence

 

PRZEGLĄD KORZYŚCI ORAZ FUNKCJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW:

• zapobieganie kosztownym przestojom przez wykrywanie anomalii w działaniu urządzeń

• bezpieczna serwerownia – monitorowanie wskaźników wilgotności i temperatury

• zawsze aktualne dane o wydajności serwera i łącza internetowego

• większa kontrola nad procesami systemowymi

• lepsza wydajność procesów biznesowych dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów

• obsługa szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3

 

Warto przeczytać:

Bezpieczna praca zdalna z Axence nVision

Monitoruj za darmo wszystkie urządzenia sieciowe w Twojej organizacji

 

 

• IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT

• szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów i pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu

• widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń

• jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów

• Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, identyfikacja realnego zużycia licencji

• rozliczanie dowolnego typu licencji w tym modelowanie licencji chmurowych

 

Warto przeczytać:

Inventory 2.0 – Łatwe zarządzanie zasobami IT (ITAM)

Jak wygenerować protokół przekazania w Axence nVision?

 

• pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa

• dane są gromadzone i przyporządkowywane do konkretnego użytkownika, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron oraz polityka monitorowania – podążają automatycznie za nim niezależnie od komputera, na którym pracuje

• zwiększenie poziomu bezpieczeństwa firmy: możliwość blokowania niebezpiecznych domen WWW przed przypadkowym wejściem i pobraniem złośliwego oprogramowania

• ochrona pracowników przed wiadomościami phishingowymi i atakami APT

• optymalizacja organizacji pracy – wiedza o czasie poświęcanym na dane czynności pozwala pomóc usprawnić konkretne procesy biznesowe

• rozróżnienie, na którym urządzeniu dana czynność została wykonana

 

• tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)

• komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach

• konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych w wybraną kategorią zgłoszenia

• automatyzacje bazujące na założeniu: warunek » akcja

• planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń

• rozbudowany system raportów

 

Warto przeczytać:

Axence nVision 11.9 – HelpDesk na sterydach

 

 

• automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa

• ograniczenie ryzyka wycieku strategicznych danych za pośrednictwem przenośnych pamięci masowych oraz urządzeń mobilnych

• zabezpieczenie sieci firmowej przed wirusami instalującymi się automatycznie z pendrive’ów lub dysków zewnętrznych

• oszczędność pieniędzy i czasu potrzebnego na odzyskanie utraconych danych

• możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)

• alarmy o podłączonym urządzeniu obcym (nieposiadającym atrybutu „nośnik zaufany”)

 

• statystyki własnej aktywności przy komputerze w wybranym przedziale czasu: dzień / tydzień / miesiąc / dowolny okres

• wgląd we wskaźniki aktywności wszystkich podległych pracowników

• możliwość tworzenia grup złożonych z dowolnych pracowników organizacji

• dostęp dla menedżera grupy do metryki aktywności dla wszystkich jej członków

• statystyki czasu spędzonego przed komputerem

• lista aplikacji używanych przez pracowników z rozbudowaną możliwością filtrowania, przypisywania do wybranych kategorii i nadawania im odpowiednich statusów

 

Warto przeczytać:

SmartTime – nowy moduł w Axence nVision