Aktualności

Aktualizacja oprogramowania nVision. Sprawdź nowe funkcje.

Axence nVision 12.5 jest idealnym rozwiązaniem dla organizacji oraz firm, które chcą rozpocząć płynne przejście na bardziej elastyczny model pracy, ale jeszcze tego nie zrobiły. Wersja ta jest również dla tych, którzy chcą uczynić istniejący tradycyjny modele pracy jeszcze bardziej wydajnym.

Jakie nowości wprowadzono w Axence nVision® 12.5?

1. Bezpieczne korzystanie z urządzeń służbowych.

Coraz częściej zdarza nam się, że sprzęt służbowy jest używany do celów prywatnych po godzinach pracy. Dzięki nowej funkcjonalności „czas prywatny” w module SmartTime możemy dokładne zmierzyć wydajności i efektywności zespołu, ograniczając analizę tylko do czynności wykonywanych w godzinach pracy. Korzystając z trybu „czas prywatny” w dalszym ciągu możemy blokować strony, monitorować nośniki czy operacje wykonane na ważnych plikach.

Korzyści:

✓ rozliczanie produktywności pracownika bez uwzględniania czasu spędzonego na aktywnościach prywatnych,

✓ aktywność prywatna staje się niewidoczna w raportach modułu SmartTime,

✓ pełna transparentność w rozliczaniu rzeczywiście wykonanej pracy.

Czas prywatny w module SmartTime

2. Przemyślana polityka nadawania uprawnień.

Coraz więcej organizacji nadaje użytkownikom pracujących zdalnie uprawnienia administratora na urządzeniach firmowym, w celu umożliwienia instalowania aplikacji lub aktualizacji bez konieczności angażowania działu IT. Takie podejście może doprowadzić do wielu potencjalnie szkodliwych konsekwencji.
Zarządzanie kontami lokalnymi w HelpDesku to nowa funkcjonalność dzięki, której unikniemy potrzeby trwałego przekazywania pracownikom zbyt wysokich uprawnień. Podejście to może ograniczyć niebezpieczne działanie skierowane na organizację.
W każdej chwili administrator będzie mógł przekazać podwładnemu uprawnienia niezbędne do wykonania konkretnego zadania.

Korzyści:

✓ zdalne administrowanie kontami lokalnymi na komputerze pracownika,

✓ możliwość resetowania haseł oraz usuwania i tworzenia nowych kont,

✓ zarządzanie uprawieniami użytkowników przypisanych do kont lokalnych.

Zarządzanie kontami lokalnymi w HelpDesku

3. Bezpieczne korzystanie ze stron i aplikacji.

Jednym z najważniejszych kroków w zapewnieniu bezpieczeństwa danych firmowych jest blokowanie uruchamiania aplikacji i korzystania z niezaufanych stron internetowych. Zwłaszcza gdy nie masz formalnego nadzoru, tak jak w przypadku pracy zdalnej, gdy użytkownicy mogą być zdyscyplinowani w przestrzeganiu zaleceń. Wiele ataków (Ransomware lub Malware) opiera się na złośliwym oprogramowaniu, które można pobrać lub aktywować w określonych miejscach lub folderach. Posiadanie skutecznych procedur blokowania i uruchamiania programów pomoże ograniczyć różne zagrożenia. Stworzenie reguł na podstawie ścieżki pozwala za pomocą jednego warunku zablokować uruchomienie wielu aplikacji na raz oraz uniemożliwić korzystanie z tych, które pojawią się w danej lokalizacji w przyszłości, dzięki czemu omijamy czasochłonne tworzenie nowych reguł.

Korzyści:

✓ tworzenie reguł na podstawie ścieżki, blokujących uruchomienie wszystkich aplikacji w danej lokalizacji,

✓ definiowanie jednej reguły blokującej dla grupy dowolnej liczby stron internetowych,

✓ szybkie i łatwe przenoszenie zablokowanych stron między różnymi grupami użytkowników.

Wygodne i silne blokady w module Users

4. Kontrola nad konsolą administratora.

Administratorzy mają znacznie więcej przywilejów niż reszta użytkowników i dlatego mogą wyrządzić więcej szkód, gdy popełniają błędy. Wgląd w aktywności w konsoli administratora nVision to fundament bezpieczeństwa w organizacji oraz pewność rozliczalności działań w sesjach uprzywilejowanych. Nieautoryzowany dostęp do konsoli lub anomalie w aktywności administratorów są również poważnym ryzykiem, którymi należy się zająć w trybie pilnym.
Do tej pory nie było można przeglądać logów zebranych w nVision bez dostępu do konsoli. Nowe rozwiązanie jakim jest eksport logów do zewnętrznego repozytorium pozwala na przesłanie do zewnętrznego systemu potrzebnych logów oraz na szczegółową analizę zebranych danych. Oprócz uzyskania szerszego kontekstu na temat pracy administratorów – odstajemy również informacji o nieudanych próbach logowania na konto.

Korzyści:

✓ integracja z systemami klasy SYSLOG i SIEM,

✓ wygodna i pogłębiona analiza logów,

✓ informacja o udanych i nieudanych logowaniach administratora (wraz z adresem IP).

Eksport logów do zewnętrznego repozytorium

Wszystkie zmiany względem ostatniej wersji:
• [SmartTime] Czas prywatny – możliwość wyłączenia analizy aktywności w SmartTime w czasie używania służbowego komputera do celów prywatnych.
• [Users] Blokowanie uruchamiania procesów na podstawie lokalizacji pliku .EXE
• [Users] Reguły filtrowania stron WWW i blokowania aplikacji: zmiana mechanizmu tworzenia i zarządzania regułami, grupowanie reguł.
• [Users] Reguły filtrowania stron WWW i blokowania aplikacji: powielanie reguł między grupami użytkowników.
• [HelpDesk] Zarządzanie kontami lokalnych użytkowników Windows (tworzenie, usuwanie, aktywacja, edycja uprawnień, reset hasła, edycja kont).
• [nVision] Dziennik dostępu administratorów: wysyłanie zdarzeń do zewnętrznego kolektora Syslog.
• [Users] Informacje o aktywności użytkownika: Wyróżnianie Agenta, na którym została wykonana aktywność.
• [Inventory] Możliwość równoczesnego wskazania i przypisania wielu licencji do wykrytej aplikacji.
• [nVision] Dziennik dostępu administratorów: logowanie dostępu do głównych Opcji nVision.
• [nVision] Dziennik dostępu administratorów: ograniczenie dostępu do pełnych logów działań tylko dla administratorów najwyższego poziomu (wbudowany Administrator + Super Administratorzy)
• [nVision] W oknie Informacji o użytkowniku \ Zdarzenia \ Historia zmian: informacja, które zakładki były przeglądane wraz nazwą przeglądającego administratora.
• [nVision] Opcje: Krytyczne opcje programu dostępne tylko dla administratorów najwyższego poziomu (np. konserwacja czy konfiguracja usług).

Szukasz zaufanego partnera?
Zadzwoń lub napisz do nas.

Aktualności ONEITS

Nieprawidłowe działania infrastruktury IT – 4 sygnały ostrzegawcze.

Mimo że poziom infrastruktury informatycznej w danej firmie lub organizacji może się znacząco różnić w zależności od wielkości, ograniczeń budżetowych i innych czynników, administratorzy bez względu na wielkość jednostki powinni zawsze być uwrażliwieni na sygnały alarmowe świadczące o tym, że ich systemy informatyczne mogą wkrótce ulec uszkodzeniu.

Zobacz więcej

Poznajmy nową wersję Axence nVision® 13

22 grudnia 2021 roku światło dzienne ujrzała najnowsza wersja oprogramowania Axence nVision opatrzona numerem 13. Sprawdźmy najważniejsze funkcje wprowadzone na potrzeby dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów która weszła w życie 17 grudnia 2021 r.

Zobacz więcej